Säkerhet

Bästa skyddet för enheter och data.

Säkerhet på djupet.

Alla säkerhetslager arbetar tillsammans för att stärka hela ekosystemet. Vi börjar med att skapa ett säkert operativsystem och se till att enhetstillverkarna uppfyller våra stränga standarder för maskinvara.

Vi lägger därefter till säkerhetstjänster för att förhindra dataläckor och intrång. Slutligen ger vi dig kontroll över alla enheter. För en mur är bra. Men ett fort är bättre.

Läs vitboken om säkerhet

Enhetsskydd.

Höjdpunkter

  • Verifierad uppstart varnar vid eventuella intrång i operativsystemet när enheten startar.

  • Anti-exploit-tekniker för att motverka utnyttjande av sårbarhet.

  • Kritiska säkerhetsfunktioner utförs i TEE, separat från operativsystemet.

Googles säkerhets­tjänster.

Höjdpunkter

  • Google Play Protect upptäcker och blockerar hot från skadlig programvara.

  • Google säker webbsökning ger skydd mot skadlig programvara och nätfiske.

  • SafetyNet API kontrollerar enheter innan de får åtkomst till data.

Inställningar för företag.

Höjdpunkter

  • Implementera enheter för att säkerställa efterlevnad i hela verksamheten.

  • Distribuera och konfigurera appar på ett säkert sätt med hanterad Google Play.

  • Jobbprofiler förebygger läckor mellan privat data och företagsdata.

Jämför våra säkerhets­funktioner med andra.

Vi har granskats av de bästa. Våra säkerhetsfunktioner och -tjänster uppfyller kraven i branschcertifieringar och -standarder och har verifierats av oberoende analytiker och forskare. Det gynnar företagssäkerheten.