กลับไปด้านบน

โทรศัพท์และแท็บเล็ต

Android ขับเคลื่อน สิ่งที่คุณต้องการ

เริ่มต้นใช้งาน

พร้อมเปลี่ยนหรือยัง

เพียงไม่กี่ขั้นตอน คุณก็จะโอนไฟล์ รายชื่อติดต่อ และแอปของคุณจากโทรศัพท์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งได้ รวมถึง iOS

เปลี่ยนเลย