Zound Industries

Utan kostnaderna för licensiering eller utveckling av ett eget operativsystem har Zound Industries kunnat skapa och sälja en egen, specialtillverkad Android-enhet.