Star Chart

Android gjorde det möjligt att utveckla appen Star Chart, som används för att kartlägga himlavalvet. I dagsläget har appen installerats på 12 miljoner enheter och har 15 miljoner användare i hela världen.