Silent Circle

Lär mer om hur Silent Circle har lanserat en helt unik smartphone på marknaden och drastiskt förkortat utvecklingstiden med hjälp av Android.