Sendy

Sendy grundades i Kenya och sätter kunder och leverantörer i kontakt med varandra för att underlätta varuleveranser för nästkommande miljard mobilanvändare.