RogerVoice

Med hjälp av Material Design och betatestning på Android har RogerVoice kunnat skapa en intuitiv röstigenkänningsapp för användare med nedsatt hörsel.