Pola

Android har hjälpt Pola att utveckla en app som ger polska konsumenter möjlighet att hitta information om en produkts ursprung genom att läsa av streckkoden.