Peak Games

Med hjälp av Android har Peak Games växt på internationella marknader och deras genomsnittliga kostnad per användarförvärv har minskat med omkring 30–40 %, jämfört med andra plattformar.