Lazzus

Se hur utvecklarna av appen Lazzus tog hjälp av Android för att skapa och distribuera appen. Lazzus är en smartphone-app som hjälper användare med nedsatt syn att navigera i sin omgivning.