InLoop

InLoop skapar mobila appar för företag runt om i världen. InLoops vd Martin Adamek tackar Androids flexibilitet som utvecklarplattform för mycket av företagets framgångar.