BQ

På bara fem år har den Madridbaserade smartphone-tillverkaren BQ ökat sin omsättning till 200 miljoner EUR.