Android-fakta #17

Google begär inte att tillverkarna ska ingå avtal om anti-fragmentering. Det är ett helt frivilligt beslut av enhetstillverkarna i syfte att förhindra inkompatibilitet, vilket är ett problem som ger ökade utvecklingskostnader och ger en sämre användarupplevelse.