Android-fakta #20

Även om Googles appar är förinstallerade på vissa Android-enheter är det många appar från tredje part som växer och frodas på Android. Till exempel rapporterar 98 % av de tillfrågade användarna i Indien och andra marknader med stor tillväxt att de använder Facebooks app WhatsApp minst en gång i månaden för att skicka meddelanden, medan det bara är 32 % som använder Google Hangouts.