Android-fakta #01

Eftersom Android är en plattform med öppen källkod är Androids källkod tillgänglig för alla som vill titta på, ladda ned, modifiera, förbättra och distribuera den. Användaren behöver inte betala vare sig avgifter, royalties eller andra kostnader. Detta är motsatsen till stängda källkoder och privatägda programvaror, vars källkoder aldrig görs offentliga och där all modifiering är strängt förbjuden.