Android-fakta #16

Om enhetstillverkarna vill förinstallera Google-apparna måste de installera alla tjänster i Google Mobile-sviten. Det beror på att de har utformats för att fungera tillsammans, som en basfunktion för användarna, så att de till exempel kan spara ett foto från Gmail i Foto, eller öppna en bilaga från Gmail i Drive.