Android-fakta #19

Android gör ett kompatibilitetstest för enheter tillgängligt i syfte att hjälpa enhetstillverkare att se till att deras Android-appar fungerar som de ska på deras enheter. Tillverkare som skriver under Googles frivilliga kompatibilitetsavtal kan fortfarande välja vilka appar och appbutiker som ska förinstalleras på deras enheter, oavsett om det gäller deras egna appar eller appar från tredje part.