Registrering

Enkel enhetskon­figure­ring. Hver gang.

Rull ut

For bedrifter i alle størrelser.

Gjør en ny ansatt klar til jobb. Rull ut tusenvis av telefoner på flere kontorer. Android kan enkelt registrere enhetene til bedriften i stor skala. Alltid sikkert og alltid på samme måte. Velg mellom implementeringsalternativer, fra enkle QR-koder til det siste nye innen zero-touch.

Zero-touch. Ingen problemer.

Med zero-touch kan IT-teamet implementere flere bedriftseide enheter samtidig. Det betyr at de ansatte bare trenger å trykke på på/av-knappen. Alle appene og konfigureringene de trenger, er klare.

Highlights

  • Sikkerhet fra bunnen av

  • Implementer mange enheter umiddelbart

  • Fungerer med flere ulike merker

Se hvordan du kommer i gang.

Flere
konfigu­rerings­muligheter

Zero-touch er ikke den eneste måten å registrere enheter på. Hvis dette alternativet ikke er tilgjengelig der du er, tilbyr Android andre enkle måter å konfigurere enhetene dine på.

Nærfeltskommuni­kasjon (NFC)

Konfigurer en ny enhet ved å bumpe en NFC-brikke.

EMM-token

Skriv inn den unike koden oppgitt av EMM-leverandøren din.

QR-kode

Registrer en enhet via konfigureringsveiviseren ved å skanne en QR-kode.

Google-bedriftskonto

Bare logg inn for å registrere deg med en jobb-e-postadresse på G Suite.