Gumawa ng sarili mong Android Bot

Mag-customize gamit ang mga texture, kulay, damit, at higit pa