Tulong sa Emergency

Mahalaga ang bawat segundo

Mag-react ng may tiwala.

Sa oras ng krisis, mahalaga ang bawat sandali. May mga natatanging feature ang Android na nagbibigay daan upang ika'y mas mabilis—at mas mahusay— na makakilos at makatugon sa oras ng emergency. Tutulong upang mabilis kang makarating sa kaligtasan. Pinapadali para sa mga first responder na mahanap ka.

Mas maraming panahon para mag-drop, cover, at hold.

Alamin kung malapit nang tumama ang isang lindol.

Puwede kang alertuhan ng Android ilang segundo bago tumama ang isang lindol para mas mabilis kang makapaghanap ng ligtas na lugar. Sa pamamagitan ng System ng Alerto sa Lindol ng Android, nagiging mga mini-seismometer ang mga Android device, na bumubuo sa pinakamalaking mobile na network sa pag-detect ng lindol sa mundo. Kung may mga pagyanig, puwede kang alertuhan ng system para tulungan kang makarating sa ligtas na lugar. At kapag tapos na ang pagyanig, puwede kang mag-tap para sa mga tip kung ano ang susunod na dapat gawin – para ang pinakamainam na puwedeng gawin ang sunod mong gagawin.

Available na ang System ng Mga Alerto sa Lindol ng Android sa maraming bansa. Matuto pa tungkol sa kung paano ito gumagana at tuklasin kung available ito sa iyong bansa.

Isang lifeline sa iyong bulsa.

Magbibigay ng maagang pasimula sa ang mga first responder.

Minsan, maaaring malito ang mga first responder sa paghahanap sa iyo, lalo na kung ika'y tumatawag mula sa iyong mobile device. Hindi mangyayari ito to kung mayroon kang gamit mo ang Android. Nagbibigay-daan ang Emergency Location Service na ma-target ng mga first responder ang lokasyon ng iyong telepono upang mabilis na makapagpadala ng tulong. Naglalakad ka man sa beach o nasa bahay lamang. At maaari rin naming ipaalam sa kanila ang wikang nais mong gamitin nila sa pakikipag-usap sayo. Mas mabilis mong makukuha ang tulong na kailangan mo. Available sa maraming bansa sa buong mundo.

May karagdaga­ng suporta sa Pixel.

Magmaneho nang may nakahandang tulong.

Kung natukoy ng iyong device na naaksidente ka, magtatanong kami kung kailangan mo ng tulong. Kung hindi ka makakasagot, tatawag kami sa mga emergency services para sa iyo at ipapa-alam namin sa kanila kung nasaan ka. Kaya nananatiling malapit ang tulong—gaano kalayo ka man abutin sa pagmamaneho.

Ipaalam sa mga mahal sa buhay kapag kailangan mo ng tulong.

Kung kinakabahan ka sa bagay na iyong gagawin—gaya ng pagsakay sa isang rideshare sa gabi o pag-hike nang mag-isa—puwede mong i-set ang iyong telepono na kumustahin ka sa isang nakatakdang oras. Pagdating ng oras na ito, kukumustahin at tatanungin ka namin kung ligtas ka. Kung hindi ka maka-sasagot, makikipag-ugnayan kami sa iyong mga emergency contacts at ipapaalam sa kanila ang iyong lokasyon. Dahil minsan, maaaring gusto mo ng tulong na makausap at makipagugnayan sa iyong mga mahal sa buhay.

kaligtasan sa mobile

Secure sa lahat ng aspeto.

Sa Android, ang iyong proteksyon ay masusi naming pinag-isipan at siniguro namin na ang aspetong ito ay kaakibat ng lahat ng iyong gawain sa iyong telepono. Mula sa pag-download ng mga app hanggang sa pagpili kung kailan ka magbabahagi ng iyong data, pinapanatili ka naming ligtas sa bawat pagkakataon.

Matuto pa