Accessibility

Ginawa ayon sa iyong mga kagustuhan sa paggamit.

Tunog, paningin, at higit pa.

Magkakaiba ang lahat sa kung paano nila gamitin ang kani-kanilang device. Kaya tinitingnan namin ang makabagong teknolohiya at pinag-iisipan kung “Paano nito malulutas ang isang problema para sa isang tunay na tao?” Mula sa mga tool na tumutulong sa mga taong intindihin pa ang tungkol sa paligid nila. Hanggang sa mga produktong nagpapadali ng pag-uusap sa pamamagitan ng agarang pagsasalin ng salita para gawin itong text. Higit pa ito sa pag-alam kung ano ang kailangan ng mga tunay na tao. Tungkol ito sa paggawa ng mga nakakatulong na solusyon.

Audio

Mga feature sa audio para wala kang napapalampas na tunog.

Instant Transcribe

Matuto pa

Instant Caption

Sound Amplifier

I-download ang app

Paningin

Vision Support para ma-explore mo ang iyong mundo.

TalkBack

Matuto pa

Lookout

Mobility

Mobility Tools para mapadali ang iyong paggamit sa iyong device.

Switch Access

Matuto pa

Voice Access

I-download ang app

Mga Pag-aaral sa Accessibility.

Naniniwala kami sa pagbuo ng mga bagay kasama ng mga tunay na user. Gawing mas matulungin at epektibo ang aming mga accessibility products sa pamamagitan ng pagsali sa aming mga test group at user studies.

Suporta para sa May Kapansanan.

Narito kami para tumulong. Alamin kung paano gamitin ang aming mga Accessibility Tools at makakuha ng tulong na angkop sayo mula sa aming Support Team para sa May Kapansanan.