mula sa Malware.

Ang logo ng Android na may maraming layer ng proteksyon na nag-uugat mula rito.