Silent Circle

Se, hvordan Android gjorde det muligt for Silent Circle at gøre en helt unik smartphone markedsparat og samtidig forkorte udviklingstiden drastisk.