GiftedMom

Android umożliwił deweloperowi aplikacji i lekarzowi wprowadzenie GiftedMom – aplikacji, która dostarcza niezbędne do przeżycia informacje matkom w krajach rozwijających się.