Everytap

Po opracowaniu aplikacji na Androida 65% pobrań Everytap pochodziło z otwartej platformy.