Fakt

3 bln USD

Android jest ważną częścią gospodarki mobilnej, przekładającej się na ponad 3 biliony dolarów globalnego PKB w 236 krajach.