Fakt

651 USD

Średnia cena smartfonów opartych na niektórych zamkniętych platformach