Swisscom

Swisscom, een van de grootste telecomproviders in Zwitserland, heeft in 2014 Google Play Direct Carrier Billing geïmplementeerd. Dit heeft gezorgd voor een stijging van de opbrengst van meer dan 100% ten opzichte van het voorgaande jaar.