Peak Games

Peak Games maakt gebruik van Android om op de internationale markt te groeien, waarbij de gemiddelde kosten per acquisitie 30 tot 40% lager liggen dan voor andere platforms.