Lazzus

Zie hoe Android ontwikkelaars heeft geholpen Lazzus te maken en te distribueren. Met deze smartphone-app kunnen mensen met een visuele beperking beter navigeren.