Android-feit

Tegen 2020 bezit 70% van de wereldbevolking een smartphone