Android-feit

1,2 mln

Het Android-platform alleen heeft al voor meer dan 1,2 miljoen banen in Europa gezorgd.