Daan-daang mga partners ang naghahatid ng mga telepono at tablet na Play Protect certified.

Ang mga Play Protect certified devices ay sinusuri para sa seguridad at performance.Ang mga ito ay preloaded ng mga Google apps. Narito ang aming listahan ng mga partners na naghahatid ng mga devices na ito.