Swisscom

Spoločnosť Swisscom, jeden z najväčších švajčiarskych poskytovateľov telekumunikačných služieb, implementovala v roku 2014 Priamu fakturáciu operátora Google Play a z roka na rok vzrástli jej výnosy o viac ako 100 %.