Star Chart

Android umožnil vývoj aplikácie na mapovanie hviezdnej oblohy s názvom Star Chart, ktorú teraz celosvetovo používa 15 miliónov ľudí na 12 miliónoch zariadení.