Sendy

Sendy je spoločnosť založená v Keni a spája doručovateľov so zákazníkmi, čím sprostredkováva doručovateľské služby, ktoré vyhovujú ďalšej miliarde používateľov mobilných zariadení.