MyABCKit

Vďaka vývoju v Androide dokázala aplikácia MyABCKit naštartovať reálnu zmenu základného vzdelávania, a to v Španielsku aj vo zvyšku sveta.