General Mobile

Vďaka Androidu dosahuje spoločnosť General Mobile výnosy z predaja vo výške 1 miliardy $ a je na dobrej ceste k dosiahnutiu budúcich cieľov.