Emmy

Aplikácia, ktorá sa pohybuje tak rýchlo, že potrebuje ochrannú prilbu.