DJiT

Po spustení v platforme Android sa hudobná aplikácia spoločnosti DJiT stala najdôležitejším zdrojom jej rastu. Dnes pochádza viac ako 70 % jej nových stiahnutí z Androidu.