Crosscall

Crosscall je výrobcom kvalitných, odolných a vodovzdorných smartfónov. Vďaka tomu, že Android je bez finančného poplatku a rozšíriteľný, sa firma môže sústrediť na vývoj svojich produktov a medzinárodný rast.